GDPR


Nařízení o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb.Jsem Veronika Novotná, IČO: _________, trvalé bydliště na adrese Veverkova 494/35, Praha, jsem zapsaná v živnostenském rejstříku - Živnostenský odbor ______, spisová značka ___________. Dále jako ,,já".

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů, splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

Abych vám mohla poskytovat informace a mé služby, potřebuji pracovat s některými vašimi osobními údaji.

Zásady ochrany osobních údajů, kterými se řídím:

1. Pokud vyhledáte mé služby - telefonicky, emailem či prostřednictvím kontaktního formuláře, budu zpracovávat vaše kontaktní údaje, které mi sdělíte. Zpravidla v rozsahu - jméno, příjmení, e-mail, případně telefonní číslo nebo další údaje, které mi v rámci poptávky poskytnete. Pokud se na další spolupráci nedomluvíme, vaše údaje budu zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou a poté je smažu.

 2. Pokud se na spolupráci domluvíme, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji, někdy i s "citlivými" osobními informacemi, které mi sdělíte během terapie. Záznamy o těchto informacích, ve formě anonymizovaných poznámek, budu zpracovávat v nezbytně nutném rozsahu a jen pro účely poskytování mých služeb. Vaše údaje budu uchovávat nejdéle 3 roky od ukončení poskytovaných služeb. Pro splnění zákonných povinností musím uchovávat vaše fakturační údaje po dobu 10 let.

3. Nařízení GDPR vám dává právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mně v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

4. V případě, že byste měli jakékoliv dotazy nebo nejasnosti ohledně vašich osobních údajů, ozvěte se mi na e-mail veronikano.psychologie@gmail.com nebo telefonní číslo +420 773 067 984.


Mgr. Veronika Novotná
Tel.: (+420) 773 067 984  
veronikano.psychologie@gmail.com  
Osadní 12a, Praha 7 - Holešovice
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!